Novinky

Utorok 31. 5. 2016
Počet návštev: 1211975

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 2.6.2016)
Xénia Yiola Gunárová (MŠ.2 Ovečky)

Utorok 31. 5. 2016

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

Novinky

 • Turistický krúžo zavŕšil svoju tohtoročnú aktívnu činnosť víkendovou akciou v Dolnom Kubíne. Viac si o tejto akcii prečítate na: http://saldub.sk/turisticky-kruzok-na-choci/

 • Dňa 24. mája 2016 sa uskutočnila návšteva partnerskej  Základnej školy Hulín v Českej republike. Pozdravy zo Slovenska, od našich žiakov a zamestnancov školy českým priateľom odovzdala pani riaditeľka, Mgr. Pastieriková, pani zástupkyňa, Ing. Mikušková, Mgr. Budayová, don Ragula a Mgr. Drusová. Žiakov školy zastupovali ôsmačky – Veronika Kuľhová, Terézia Šumichrastová, Janka Begáňová, Emma Vozárová, Janka Hofierková a Eva Burianová. Po milom privítaní a chutnom občerstvení naši českí partneri pre naše žiačky pripravili kvíz pri príležitosti 700. výročia narodenia Karola IV. V súťaži dievčatá výborne obstáli – medzi súťažnými družstvami boli iba minimálne rozdiely. Víťazstvo si vybojovali Janka Hofierková a Emma Vozárová. Potom nasledovala prehliadka školy. Dozvedeli sme sa, že Hulín sa nachádza v okrese Kroměříž a má okolo 10 tisíc obyvateľov. Školu navštevuje 500 žiakov, tvorí ju 23 tried a 4 oddelenia školského klubu detí. Páčil sa nám interiér školy, vystavené prezentácie žiakov a priestranná telocvičňa. Výborný dojem na nás urobilo priestranstvo pred školou – upravený trávnik, červené gaštany a mobiliár. Príjemné chvíle sme s našimi priateľmi prežili v školskej záhrade, kde pestujú zeleninu. Obdivovali sme meteorologickú stanicu, slnečné hodiny a informačné panely. Scenériu krásne dotvárali ozdobné kry, ihličnany i listnaté stromy. Príjemná bola chôdza po hmatovom chodníku. Po chutnom obede nás naši českí priatelia zaviedli do Kostola sv. Václava, kde sme obdivovali najmä románsky portál z 13. storočia a interiér kostola. Po prehliadke tejto vzácnej pamiatky sme sa s vedením školy a so žiakmi, ktorí nás celým dňom sprevádzali, rozlúčili. Odchádzali sme  s nádejou, že sa onedlho opäť stretneme, spoločne prežijeme ďalší krásny deň a upevníme naše priateľstvo. Foto nájdete TU.

 • Dňa 25. mája sa žiaci našej školy zúčastnili na poznávacom výlete, ktorý bol plne hradený z projektu Konto Orange. Žiaci navštívili literárne Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ktorého hlavným poslaním je prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie v období slovenského národného obrodenia. Počas prehliadky múzea si žiaci mohli vypočuť zvukové nahrávky Štúrových prejavov a básní a prostredníctvom moderných interaktívnych technológií spoznať ďalších predstaviteľov generácie štúrovcov. Potom pokračovali prehliadkou pamätnej izby, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života, a nakoniec sa poklonili jeho pamiatke pri náhrobnom kameni na modranskom cintoríne. Za deň plný zážitkov patrí veľká vďaka koordinátorkám projektu Mgr. Drusovej a Ing. Mikuškovej. Foto nájdete TU.

 • V priestoroch farskej záhrady v Dubnici nad Váhom sa v nedeľu 22.5.2016  v popoludňajších hodinách konala oslava sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. K dotvoreniu príjemnej atmosféry tohto podujatia prispeli aj žiaci našej školy svojím kultúrnym programom. V úvode vystúpili žiaci 1. ročníka, ktorí  sa predstavili s dramatizáciou príbehu o anjelikovi Striebrohlávkovi. Zaujali nielen svojimi replikami, ale aj tanečným vystúpením a kostýmami. Druháci si pripravili pásmo o význame jednotlivých farieb dúhy. Po nich vystúpila žiačka 6. ročníka, Simona Vargová, ktorá sa predstavila s prozaickým príbehom O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas. Moderným tancom návštevníkov podujatia zaujali Valentína Žondová a Silvia Porubanová. V závere kultúrneho programu sa priestorom farskej záhrady šírili krásne tóny slovenských ľudových piesní v podaní žiakov 1. a 2 ročníka. Uvedené podujatie bolo oslavou našej nebeskej Matky a vyjadrením vďaky za jej pomoc, ochranu a stálu podporu. Foto nájdete TU.

 • Dňa 17. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie E. Víťazi okresného kola Adela Kolenová, Andrea Ševčíková žiačky VIII. ročníka a Jakub Harňák zo VI. ročníka nielen vzorne reprezentovali školu, ale  získali aj certifikáty úspešných riešiteľov.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v šk. roku 2016/2017 bude otvárať Prípravný ročník pre deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku a majú logopedické a komunikačné problémy. Zaradením dieťaťa do prípravného ročníka, efektívnym vzdelávaním a riešením jeho logopedických problémov pod vedením kvalifikovaného pedagóga a logopéda sa dieťa pripraví na bezproblémový vstup do 1. ročníka. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti a slovnej zásoby. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova.Viac informácií sa dozviete TU. 

 • Dňa 23.5.2016 sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka v rámci aktivít  dubnickej Envirojari zúčastnili na čistení intravilánu mesta Dubnica nad Váhom. Tešili sa, že im bol pridelený priestor na kalvárii – na mieste modlitby krížovej cesty. V tomto pokojnom prostredí pracovali všetci žiaci veľmi usilovne. Svojou svedomitou prácou deti prispeli k skultúrneniu i skrášleniu tohto dôstojného miesta a uvedomili si potrebu ochrany prírody a životného prostredia.

 • Dňa 12.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 50. ročníka biologickej olympiády kategórie E. V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Zo VI. ročníka – Jakub Harňák a z  VIII. ročníka Andrea Ševčíková. Do oblasti geológie sa zapojila žiačka VIII. ročníka Adela Kolenová. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenie, Kolenovej a Ševčíkovej 1. miesto a Harňákovi 2. miesto. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme veľa síl a šťastia 12. mája v krajskom kole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria